De zandkorrel
Visie en bestuur
Inschrijvingen Inschrijvingen
Schooluren en opvang Schooluren en opvang
Kalender Kalender
Het team Ons team
Schoolraad Schoolraad
schoolreglement schoolreglement
  home   thuisklas   eerste kl.klas   tweede kl.klas   derde kl. klas   projecten

Schooluren en opvang

Schooluren
Van 8u30 tot 11u45 en van 13u tot 15u30.
's Woensdag van 8u30 tot 11u45.Opvang
Voor en na de schooluren is er opvang voorzien:
morgen:van 7u30 tot 8u15 0,40
middag:van 11u45 tot 12u450,25
avond: van 15u45 tot 16u15 0,40
van 16u15 tot 16u45 0,40
van 16u45 tot 17u15 0,40
van 17u15 tot 17u45 0,40€
van 17u45 tot 18u 0,40€


De ouders worden verzocht hun kinderen ten laatste om 18 uur af te halen. Bij misbruik worden passende maatregelen genomen (2 extra per kwartier). Als je je kleuter komt afhalen, zal je op een lijst het uur van vertrek moeten noteren en paraferen dit om de facturatie vlot te laten verlopen en uit veiligheid. Woensdagnamiddag worden de kleuters voor wie het echt nodig is door de juffen of ouders naar de gemeenteschool gebracht waar er opvang is tot 18u.
Vereeckenstraat 82, 1820 Melsbroek - tel: 02/751 72 95 - gsm: 0472/37 01 08 - kleuterschooldezandkorrel@gmail.com