De zandkorrel
Visie en bestuur
Inschrijvingen Inschrijvingen
Schooluren en opvang Schooluren en opvang
Kalender Kalender
Het team Ons team
Schoolraad Schoolraad
schoolreglement schoolreglement
  home   thuisklas   eerste kl.klas   tweede kl.klas   derde kl. klas   projecten

Visie en schoolbestuur

Visie

1. Schooleigen christelijke identiteit

 • We luisteren naar godsdienstverhalen in de klas. We vieren samen met de parochie Lichtmis in de kerk en werken aan missie- en/of vastenprojecten.
 • We streven naar openheid, respect en zorg voor mens en natuur, genieten en zijn dankbaar voor wat we krijgen en leren in vriendschap en vertrouwen te leven.
 • We proberen waarden bij te brengen zoals vergeven, troosten, helpen, genieten, vriendje zijn van iedereen en te zorgen voor elkaar.
 • Door de kleuters deze waarden mee te geven streven we naar eigen persoontjes die vertrouwen hebben in zichzelf en zo aandacht en respect hebben voor anderen.

2. Werken aan een degelijk onderwijsinhoudelijk aanbod

We laten de kleuters zich in hun "totale" persoon ontwikkelen:
  • spelend leren samenwerken en gezond concurreren
  • bouwen aan de basisontwikkeling
  • een eigen tempo mogen opbouwen
  • graag komen
  • leren samenspelen
  • familiale sfeer
  • talenten optimale kansen geven
  • creativiteit en zelfstandigheid ontwikkelen
  • aandacht voor eigen inbreng

3. Didactische aanpak en stimulerend opvoedingsklimaat

 • Kleuters mogen bij ons echt kind zijn en we moedigen hen positief aan.
 • We werken themagericht en omdat we een kleine school zijn, geven we de mogelijkheid klasdoorbrekend te spelen zoals bv. in alle klasjes spelen of bij mooi weer buiten spelen met verschillende materialen op onze kindvriendelijke speelplaats.
 • We werken vaak met de hele kleuterschool projecten uit.
 • Vanaf de jongste kleuterklas worden de kleuters aangespoord tot zelfstandigheid. Bij oudere kleuters wordt dit verder uitgebouwd d.m.v. keuzebord, contractwerk...

4. Werken aan ontplooiing van elk kind, met brede zorg

Elke kleuter in onze school heeft het recht om zich goed te voelen en om maximale ontplooiingskansen te krijgen. Vele kleuters krijgen deze kansen automatisch. Zij krijgen vanuit hun eigen competenties en inzichten én vanuit hun socio-economische achtergrond voldoende stimulansen en voldoende zorgelementen aangereikt binnen het 'gewone' schoolgebeuren.

5. Werken aan de school als gemeenschap en organisatie

 • Onze school heeft geen oudercomité maar we worden enorm geholpen bij schoolfeesten, werkdagen, ... door vrijwillige ouders en sympathisanten waardoor er een goed contact ontstaat.
 • Het schoolbestuur probeert de school zo optimaal mogelijk te begeleiden en te steunen.
 • Er is ook een regelmatige samenwerking met het CLB van Vilvoorde.
Wij beseffen zeer goed dat we nog niet alles bereikt hebben, maar het is een streven naar om samen met onze kinderen, alle juffen en de ouders te werken aan een gelukkige kleuter binnen een gezellige, open kleuterschool.


Schoolbestuur

Schoolbestuur:

Schoolraad

Mevr. Veerle Puttemans
Beethovenstraat 2 1800 Vilvoorde
Mevr. Elke Jacobs

Mevr. Cinzia Albrecht
De Heer René Wellemans
Passiewijk 18
Mevr. Liesbeth Van Dam
Mevr. Marleen Grauls
Kerkstraat 34
De Heer Leo en Lieve Deroover Robbrechts
Passiewijk 17

Scholengemeenschap:

"De Zevenster" is een stabiele groep van zeven vrije katholieke scholen: Erps-Kwerps, Melsbroek, Nossegem, Perk, Steenokkerzeel, Sterrebeek en Zaventem.

Doel: uitwisselen van deskundigheid: gezamenlijke tewerkstelling, organiseren van pedagogische studiedagen, grotere puntenenveloppe, tewerkstelling binnen dezelfde scholengemeenschap, maar elke school behoudt haar zelfstandigheid, haar traditie en sfeer.
Samenstelling:

Vrije Basisschool Sint-Lambertus Nossegem
ZAVO Basisschool Zaventem
Vrije Basisschool Erps-Kwerps
Vrije Basisschool Perk
Vrije Basisschool Sterrebeek
Vrije Basisschool Steenokkerzeel
Vrije Kleuterschool "De Zandkorrel" Melsbroek
Vereeckenstraat 82, 1820 Melsbroek - tel: 02/751 72 95 - gsm: 0472/37 01 08 - kleuterschooldezandkorrel@gmail.com